– Vi har god kjemi med elevene som tar skolebuss. Men her var det en person som hadde det «veldig artig»

foto