Flere narkotikasaker endte med påtaleunnlatelse i stedet for bot og fengsel

foto