Har funnet savnet sjøkabel 11 kilometer unna bruddpunktet

Undervannsbilde av sjøkabelen som nå er gjenfunnet utenfor Hovden i Bø kommune. Foto: Guosong Zhang/Havforskningsinstituttet