Så store miljøutslag gir gassdrift over Vestfjorden

foto