Ytterligere forsinkelser for bru: – Må sjekke at dette er stabilt