– Jeg og bøfjerdinger er stolte av at vi klarer å snu utviklinga

foto