Anette skal være med på å starte et helt nytt departement