Får kommunene inn flere personer i viktige prosesser?