Seks søkere til stillingen som personalsjef i Bø

foto