Helsedirektoratet anbefaler mer bruk av selvtesting – anslår behov for 850.000 selvtester i uka