Kommunene i Vesterålen innfører ny forskrift om karantene

foto