– Det er vår plikt å gi saken en grundig behandling

foto