Satser på Gimstad gård: Svein sa opp jobben for ostelidenskapen

foto
Lokalprodusert ost: Svein og Svanhild Johnsen flankerer datter og ysterimedhjelper Johanne Johnsen Larsen. Foto: Tone Marit Sørensen