Krever umiddelbar stans i dumping av gift i havet

foto