Senker farenivået: Hele klasser og barnehagegrupper kan være sammen igjen