– Nå setter vi spettene ned, dåkker rører oss ikke

foto