Samlet inn over 9,6 millioner til Barnekreftforeningen