Vaksinering av utviklingshemmede prioriteres ulikt fra kommune til kommune