Kommuneleger er kritiske til at politikere blir prioritert i vaksinekøen

foto