Delitek AS med internasjonalt fokus på marin forsøpling

Stian Rydningen har ansvaret for produkt- og bedriftsutvikling i Delitek, og viser her fram et par eksempler av selskapets avfallsbehandlingsutstyr til fartøyer. Foto: Tommy Hansen