– Sørger for at fylkesvegnettet får et ekstra løft