Den første Wedding-saken ble løst få dager, før brødrene skulle møtes i tingretten

foto