Ønsker å ta ut effektene mellom nettselskapene

foto