Bø-firma får ikke fradele våningshus i Andøy

Ottar og Ronny Bergersen eier Bergersen Utleie AS. Nå har statsforvalteren i Nordland sagt nei til at firmaet får fradele et våningshus fra en jordbrukseiendom i Andøy. Foto: Arkivfoto/Tone M. Sørensen