– Dette viser hva som bor i mennesker når vi vil noe