Trekker seg fra ansettelsesutvalg: – Følte ikke medinnflytelsen var reell