Alle som reiser inn til Norge må registrere seg fra neste fredag