Endelig er RS Dagfinn Paust oppgradert etter innsamlinga