Vil innføre aldersgrense for elsparkesykkel

foto
Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil gjøre flere tiltak for å få ned ulykkene med elektriske sparkesykler. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet