Vil innføre aldersgrense for elsparkesykkel

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil gjøre flere tiltak for å få ned ulykkene med elektriske sparkesykler. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet