Vil å skape møteplasser for mennesker på tvers av generasjoner med kulturminnedagene