– Urimelig å legge ansvaret for ungdomsfiskeordningen over på næringen

foto