Vil øke skatten på middels og høye pensjoner

foto