Endelig ja til nytt næringskvartal på Sortland

foto