Flyplassutsalgene sier like tobakkspakninger ikke påvirker salget