Ber Øksnes kommune ta ansvaret for forurensede masser