Disse vil bli skogbrukssjef i Vesterålen og Lofoten

foto