Ekspertgruppe: – Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen