– Slitne jenter fikk mye spilletid

Øksil-jentene på Finnsnes 1. og 2. februar 2020.