Konsernet i Andøya Space Center deltar på romkongress som ble åpnet av visepresidenten