Gulstadøya «pepret» av nye kulturminner

Gulstadøya brukes i dag som friluftsområde. Ifølge planene for øya skal det bygges boliger og etableres næringsliv. Arkeologiske undersøkelser i sommer og høst viser flere nye kulturminner, men mange av dem er fra krigens dager, det vil si at de ikke er fredet. Foto: Thor-Ivar Guldberg