Sea Safari Andenes satser på hvalforskning

Mange kommer til Andøy for å se sporløft av denne typen.