Kjørte i 90 km/t i 60-sone, uten lappen og ruspåvirket

foto