Rykket ut til trafikkulykke med store materielle skader