Har fått tillatelse til å utvide sitt oppdrettsareal i Hellfjorden

foto