Har kontroll på brannen, alle gjort rede for

foto