Økte omsetningen med 47 prosent under pandemien

foto
Tore Willassen er daglig leder i Grillo Catering. Selskapet klarte seg bra i 2020 etter en omlegging av driften i forbindelse med pandemien. Foto: Arkivfoto/Rune Kr. Ellingsen