Barnefattigdommen er størst i disse kommunene

foto
Bø-ordfører Sture Pedersen mener barnefattigdom ikke har noe med lettelser i formuesskatten å gjøre. Han etterlyser en ny politikk fra sentralt hold. Foto: Arkiv