De sørger for at det ser bra ut på kirkegårdene

foto