– Hva ligger egentlig i begrepet «permanent base»?

foto