Granskingsrapport: Avgått kommunedirektør i Bø får støtte på enkelte punkter

foto